Vacatures onderwijs staan lang open

Het zal je niet ontgaan zijn want dit onderwerp wordt vaak in het nieuws behandeld: er is momenteel een groot tekort aan docenten en leraren in het basis- en voortgezet onderwijs. Vele vacatures onderwijs worden momenteel niet vervuld en staan zelfs lange tijd open. Dit heeft negatieve impact op de huidige bezettingsgraad binnen een school, de dienstdoende leraren moeten immers extra werk op zich nemen en vakanties moeten worden uitgesteld. Ook is dit niet bevorderlijk voor het lesrooster, in het ergste geval moeten klassen worden samengevoegd wat niet ten goede zal komen aan de kwaliteit van het onderwijs noch aan de mate van aandacht voor de kinderen. Ook werkt deze hoge werkdruk nog meer problemen in de hand doordat de aanwezige leraren overwerkt raken wat burnouts en langdurige afwezigheid tot gevolg heeft. 

In het onderwijs kun je snel aan de slag 

Door het hoge aantal oningevulde vacatures is het onderwijs een bedrijfstak waar je dan ook snel kunt beginnen. Een loopbaan in het onderwijs biedt vele mogelijkheden qua groei en verdere ontwikkeling. Tegenwoordig is een baan als leraar zeer gevarieerd. Lesgeven hoort daar natuurlijk bij maar vaak kun je ook mee op kamp of excursie. Ook binnen de school zijn er andere banen zoals onderwijsassistent, huiswerkbegeleider en bestaan er additionele taken op het gebied als ICT, arbo en management. Als je er voor openstaat kun je een baan in het onderwijs zeer gevarieerd maken. Ook hangt de baan zeer samen met de keuze van het school, kies je voor het basisonderwijs, beroepsonderwijs of voortgezet onderwijs. Elk schooltype biedt zo zijn eigen uitdagingen. 

Switchen naar een baan in het onderwijs

Zoals vermeldt is er momenteel een tekort aan leraren in het basis- en voortgezet onderwijs. De overheid wil graag mensen laten instromen in het onderwijs en biedt daarom subsidies en aantrekkelijke trajecten om dit tekort op te lossen. Concreet betekent dit dat je niet perse een lerarenopleiding moet hebben gevolgd om hiervoor in aanmerking te kunnen komen. Zogenaamde zij-instromers zijn mensen die wel de juiste werkervaring en kennis hebben opgedaan maar nog geen onderwijsbevoegdheid bezitten. Is je kennis en ervaring relevant dan leg je een geschiktheidsonderzoek af. Kun je direct voor de klas dan ontvang je bijscholing om een bevoegd leraar te worden. Kun je nog niet direct voor de klas dan volgt een lerarenopleiding. Op de site van de Rijksoverheid staan de verschillende eisen voor zij-instroom vermeld. Zeker een bezoekje waar als je het leuk vind om kinderen in hun ontwikkeling te stimuleren.