Opleidingen in het sociaal domein volgen

Gemeenten hebben op het gebied van het sociaal domein verschillende verantwoordelijkheden in de zorg maar ook in de ondersteuning aan hun inwoners. Denk hierbij ook aan werk en jeugdhulp, en aan participatie en zelfredzaamheid. Sinds 2015 zijn deze taken en verantwoordelijkheden van alle gemeenten in het sociaal domein uitgebreid. Deze staan allemaal vastgelegd in de volgende wetten:

 • Wet maatschappelijke ondersteuning (Wmo 2015)

Kort samengevat houdt deze wet in dat gemeenten verplicht zijn ervoor te zorgen dat mensen zo lang mogelijk thuis kunnen blijven wonen. 

 • Participatiewet

Deze wet houdt in dat gemeentes er voor moeten zorgen dat mensen werk vinden. Ook mensen met een arbeidsbeperking.

 • Jeugdwet

Gemeenten zijn verantwoordelijk voor alle mogelijke vormen van hulp aan de jeugd. Denk hierbij aan hulp aan huis bij problemen in het gezin.

 • Wet gemeentelijke schuldhulpverlening

In deze wet is vastgelegd dat gemeenten verplicht zijn om inwoners met schulden te helpen, maar ook om er voor te zorgen dat eventuele schulden op tijd worden gesignaleerd. 

Het doel van het sociale domein

Het uiteindelijke doel van de decentralisatie is om het mogelijk te maken dat cliënten, inclusief het gezin en het cliëntsysteem, betere lokale ondersteuning krijgen die effectiever is en waarbij deze centraal staat. Het is dan ook de nieuwe norm om lokaal, maar ook regionaal, zorg en ondersteuning te organiseren voor mensen die dat nodig hebben.

Training en opleiding sociaal domein

Wat het sociaal domein inhoudt is nu min of meer duidelijk, maar waar het om gaat is dat jij binnen dit sociale domein werkzaam kan zijn. Dit kan echter niet zonder een passende training of opleiding gevolgd te hebben. Daarom zijn er tientallen trainingen, masterclasses, opleidingen maar ook workshops samengesteld om jouw zo goed mogelijk op te leiden. 

Je bijvoorbeeld aan de slag als Wmo-consulent. De opleiding hiervoor duurt slechts acht dagen en bestaat in totaal uit vijf modules:

 1. Wmo 2015: van een melding naar een besluit
 2. Van de vraag naar het effect
 3. De verschillende doelgroepen in de Wmo
 4. De verschillende Wmo voorzieningen
 5. Rapporten + bezwaar en beroep

Na dat je deze achtdaagse opleiding hebt afgerond ben jij klaar om als te starten als beginnend Wmo-consulent.

Naast zulk soort opleidingen heb je ook nog tientallen trainingen die één tot vijf dagen duren. Een aantal voorbeelden hiervan zijn: 

 • Juridisch kwaliteitscoach 

In deze training krijg je meer zicht op de rol van een kwaliteitscoach en versterk je je coachingskills.

 • Ervaringen van cliënten benutten in het Sociaal Domein

Deze training in sociaal domein geeft je een nieuwe en frisse focus, en structurele werkwijze en laat je zien hoe je een betere samenwerking kunt aangaan tussen gemeente en cliëntenraad. 

 • Interne Controle (IC) en kwaliteitszorg

Na het volgen van deze training weet jij hoe jij je grotere budgetverantwoordelijkheid en beleidsvrijheid effectief kunt inzetten.

Wil jij gaan werken binnen het sociale domein of ben jij hier al werkzaam maar wil jij je kennis uitbreiden? Twijfel dan niet langer en kijk zelf welke van de tientallen trainingen, opleidingen, masterclasses en workshops het beste bij jouw past.