Evacuatieplan

Ieder gebouw en ieder bedrijf heeft een evacuatieplan nodig. Een evacuatieplan is de blauwdruk voor noodsituaties. Het maakt duidelijk wat er moet gebeuren en waar je naar toe moet in geval van nood. Vaak is een noodsituatie waarbij evacuatie van pas komt een situatie van brand. Een evacuatieplan bevat dus meer dan een looproute naar buiten die zo veilig mogelijk is. Er zijn namelijk meer aspecten waar rekening mee gehouden moet worden in geval van brand. Niet alleen om iedereen veilig uit de gevarenzone te krijgen, maar ook om onveilige situaties op te lossen of verdere risico’s te voorkomen.

Het gebouw

Een evacuatieplan begint met het in kaart brengen van de gebouwen. Niet alleen de doorgangen in het gebouw, de liften en de trappen, maar ook waar bepaalde nutsvoorzieningen zich bevinden of juist materialen of stoffen die risico’s kunnen vormen in geval van brand moeten in kaart gebracht worden. Denk aan water, elektriciteit, gas en brandbare stoffen. Zo worden gevaren in kaart gebracht, maar ook risicobeperkende voorzieningen. Of voorzieningen die het gevaar enigszins tegen kunnen werken. Dit is de basis voor het evacuatieplan.

De mensen

Daarmee ben je er natuurlijk nog niet. Bij het evacuatieplan hoort ook een evacuatieprocedure. Dit heeft meer met het menselijke aspect te maken. Er zijn mensen of medewerkers in het gebouw die bepaalde taken hebben in geval van nood. Zij moeten hun taken omtrent veiligheid uitvoeren. Dit kan bijvoorbeeld het instrueren zijn van andere mensen om de juiste evacuatieroutes te volgen, maar ook hulp verlenen in bepaalde gevallen.