Opleidingen in het sociaal domein volgen

Gemeenten hebben op het gebied van het sociaal domein verschillende verantwoordelijkheden in de zorg maar ook in de ondersteuning aan hun inwoners. Denk hierbij ook aan werk en jeugdhulp, en aan participatie en zelfredzaamheid. Sinds 2015 zijn deze taken en verantwoordelijkheden van alle gemeenten in het sociaal domein uitgebreid. Deze staan allemaal vastgelegd in deVerder lezen